1. Persondata-politik

Denne persondata-politik beskriver, hvordan Niveau indsamler og anvender persondata.

I erkendelse af at persondata er noget, vi låner af vores kunder for at løse opgaver for dem, opbevarer vi og anvender vi dem med største respekt. Vi opbevarer kun persondata, hvis vi har hjemmel til dette.

Her kan du læse vores persondatapolitik.

2. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Dataansvarlig: Direktør Flemming Platz. Otto Bussesvej 5A, 4 sal (Bygning OBV 028) 2450 København

Telefon: 20 42 45 05 Web: www.niveau.dk

CVR-nr.: 38986538

3. Formål

3.1. Niveau anvender og opbevarer primært persondata ifm. forberedelse til, eksekvering, opfølgning og afvikling af forretningsaftaler.

3.2. Sekundært indsamler og anvender Niveau persondata som en del af virksomhedens markedsføringsindsats.  Formålet med denne sekundære indsamling af persondata er at optimere online-brugeroplevelsen for vores kunder, samt foretage målrettet online-markedsføring. Niveau samarbejder udelukkende med online-marketingudbydere, der tilbyder databehandleraftaler, som efterlever den europæiske persondatalovs bestemmelser.

3.3 Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

  • At det er nødvendigt for at indgå, opfylde eller afvikle en kontrakt
  • Behandling efter lovkrav (F.eks. bogføringsloven.)
  • En legitim interesse i at behandle persondata
  • Behandling med samtykke

4. Samtykke

Vi indhenter kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt. Dette er f.eks. hvis vi har behov for at modtage eller videregive persondata til tredjepart for at efterleve en kontrakt eller en konkret aftale med dataindehaveren. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Som hovedregel vil vores behandling af personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

5. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer persondata i den periode, hvor der indgås en forretningsmæssig aftale og mens der pågår en forretningsmæssig aktiv aftale. Vi opbevarer persondata op til et år efter en konkret forretningsmæssig aftale er ophørt.

6. Dine rettigheder

I følge persondataforordningen har du til enhver tid ret til at blive oplyst om, hvordan vi anvender dine data, hvilke af dine persondata vi har. Du har ret til at få berigtiget dem og slettet de data, som du selv har udleveret til os. Du kan til enhver tid begrænse vores behandling af dine data, samt kræve dem udleveret. Endelig kan du, hvis du er uenig i måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, indsende en klage til Datatilsynet.

Såfremt vi opdaterer persondatapolitikken, vil det fremgå her på siden.

Denne version er opdateret i maj 2018.