Øvelser i håndtering af kriser

Niveau laver beredskabsøvelser, der over en halv dag træner virksomheden i at håndtere kommunikationskriser, der pludselig opstår og truer med at skade virksomhedens offentlige image og påføre virksomheden økonomiske tab.

Vi skæddersyer forløbet til jer, så forløbet tager afsæt i jeres virksomheds virkelighed. Øvelsen tager udgangspunkt i f.eks. et hackerangreb, hvor virksomheden har lækket persondata til uvedkommende eller i en juridisk strid med en samarbejdspartner, som er blotlagt i offentligheden.

Nøglemedarbejdere testes

Deltagere er nøglemedarbejdere, der bliver udfordret på samarbejdsevner og handlekraft under både mentalt pres og tidspres, samtidig med at de skal agere koordineret og professionelt i forhold til offentligheden og øvrige medarbejderne.

(Deltagerne i øvelsen vil typisk være topledelse, it-ansvarlige, kommunikations-/marketingansvarlige, evt. kunde support og receptionist).

Test af GDPR-beredskabet

Øvelsen kan også teste virksomhedens eller organisationens evne til at efterleve de lovkrav i persondataforordningen, der handler om offentlig kommunikation ifm. et persondatalæk.

Budskabstræning 

Deltagerne vil under øvelsen skulle håndtere både SoMe, presse og stakeholders og koordinere svar og reaktioner til de forskellige målgrupper. Deltagernes valg undervejs vil være afgørende for øvelsens forløb. Eskalerer krisen eller nedtones den gradvist?Er budskabene strategisk velovervejede og koordinerede?

Pressehåndtering

Undervejs i øvelsen modtager nøglepersoner mails og telefonopkald fra simulerede parter og der uddeles aktionskort, der påpeger forskellige hændelser, som virksomheden akut skal respondere på.

Ledelse eller talspersoner trænes i at håndtere såvel kritisk interview foran kamera som til trykt medie.

Udbytte

Generel tryktest af virksomhedens beredskab – Virksomheden skal reagere på pressehenvendelser og henvendelser fra samarbejdspartnere, og undervejs kunne koordinere disse udtalelser med f.eks. svar på kritiske kommentarer på SoMe.

Medietræning – Nøglepersoner skal gennemføre kritiske interview til TV-kamera og giver presseinterviews til trykte medier.

Træning i at agere professionelt under tidspres – Virksomhedens evne til at håndtere en kommunikationskrise på tværs af organisationen under tidspres afprøves

Træning i at formidle under tidspres – Evnen til at indsamle, analysere og formidle teknisk og svær forståelig fakta afprøves.

Test af kommunikativt beredskab ift. GDPR – Virksomhedens evne til at efterleve de detaljerede krav i EU’s persondataforordning til kommunikation og kravene til indberetninger til Datatilsynet bliver testet.

Fakta om øvelsen

Varighed: 3,5 time (de deltagende personer forventes ikke alle at afsætte 3,5 timer, men skal være til rådighed.)

Deltagende personer: Ledelse, kommunikation/pressesansvarlig, IT-ansvarlig, evt. stedfortrædere m.fl..

GDPR: Øvelsen kan også teste virksomhedens kommunikative beredskab i forhold til  persondatalæk. I så fald simuleres i løbet af ca. 4 timer et forløb på 72 timer, hvilket er det tidsrum, som forordningen definerer som tidsrammen for at orientere dataindehavere og myndigheder efter et læk af persondata.

Ledelsesrapport

Øvelsen følges op med en rapport der redegør for forløbet, og har både vurderinger og anbefalinger til justeringer vedr. virksomhedens handleevne, budskabskoordinering, beredskab, valg af talspersoner, pressehåndtering samt TV-optræden mv.

 Kontakt

Ring til partner i Niveau og kommunikationsrådgiver Flemming Platz på tlf. 20424505 eller skriv en mail fp@niveau.dk

Vi kommer gerne ud til jer og drøfter, hvordan en kriseøvelse kan strikkes sammen, så den giver bedst mening for jer.

Læs mere

1 år efter GDPR

Kæmpe bøder og panik Det er nok en underdrivelse at sige, at det første år med GDPR har medført travlhed i landets private og offentlige ...

Læs mere

Første danske GDPR bøde på vej

Så kom den første indstilling om bøde i Danmark for overtrædelse af GDPR. Taxa 4×35 står til en bøde på 1,2 mio. kr. for at ...

Læs mere

“Den menneskelige fejl” er en kæmpe IT-sikkerhedstrussel

Den menneskelige fejl er en kæmpe IT-sikkerheds-risiko.

Læs mere

Det betaler sig at øve sig

Danskerne kender nu deres rettigheder omkring deres persondata. De ved, at det er deres ejendom, og at andre kun har dem til låns. Derfor kan man forudse en shitstorm på sociale medier og i offentligheden, når det går galt, og virksomheden eller organisationen mister følsomme persondata. Derfor giver det mening at øve sig - før det går galt.

Læs mere

Se alle nyheder » « Tilbage til forsiden