MEDIETRÆNING

Niveau yder professionel tv- og medietræning, der sikrer at budskabet kommer frem og troværdigheden bevares
Før, under og efter en kritisk situation. M: 2042 4505

Uanset om du skal interviewes af journalister, fordi der er en god nyhed, eller om I skal optræde i et tv-indslag, hvor I er i defensiven, er der brug for at kende spillereglerne i pressen og mediernes arbejdsmetoder. Det hjælper vi med.

NIVEAU har mange års erfaring med medie- og tv-træning af virksomheds- og organisationsledere, politikere, ministre m.fl. og er helt førende på markedet.

 

Vi tilbyder blandt andet:
 • Akut krisehåndtering med kort varsel, hvor vi rådgiver om strategi og træning af ledelse og talspersoner
 • Træning i forskellige interviewgenrer
 • Generel indføring i pressens arbejdsprocesser og metoder
 • Budskabs-strategi og opbygning
 • Træning i artikulation, performance, kropssprog og gennemslagskraft
 • Fortælleteknik. Se historien

Medietræning er ikke en faglighed, som der er ret mange anerkendte metoder, vedtagne teknikker eller  undersøgelser omkring. Det er ikke en uddannelse, og de fleste praktiserer medietræningen ud fra kendskabet til pressens arbejdsmetoder og vilkår.

En typisk medietræning er i min rådgivning opdelt i tre dele.

 1. Forstå pressen. Den faktuelle indføring i mediernes arbejdsmetoder, journalisters tænkning, timing og rollerne. Rettigheder og muligheder. Hvad er en historie? Og hvad vil pressen finde interessant?
 2. Forstå dig selv. Oplev egne evner og begrænsninger i kommunikation under pres, og lær at bruge de virkemidler man behersker bedst muligt. Alt fra sprog, krop og attitude – til mod, og gennemslagskraft.
 3. Forstå din egen historie. Hvad er din fortælling? Hvad skal stå tilbage? Hvordan opbygger du din fortælling, så den giver mening? Hvordan håndterer du en kritisk situation?

En dygtig medietræner medtager ligeså mange øvelser, der træner fysiske og psykologiske elementer, som man bruger på træning af budskabsdannelse og interviewteknik.

Alle medietræningssituationer er unikke. Behovene og situationerne er næsten altid forskellige og derfor tilrettelægges NIVEAUs medietræning helt individuelt. Det kan både være 1:1 og i mindre grupper.

Der findes altså ingen standardløsninger eller rigtige svar i et interview. Men der findes mange fejl der kan undgås.

 

Se herunder nogle udpluk med tips fra NIVEAUs Medietræning.

Tre medietips nr 2

IT-KRISER & GDPR

Niveau er specialiserede i EU persondataforordningens krav til kommunikation.

It–kriser udvikler sig hurtigt til kommunikative kriser, der skader virksomhedens offentlige image og begrænser virksomhedens manøvredygtighed.

EU’s persondataforordning (GDPR) har skærpede krav til kommunikation ifm. et it-sikkerhedsbrud, der indebærer tab af persondata. En mangelfuld kommunikation kan medføre lovovertrædelser.

Niveau yder akut kommunikationsrådgivning ifm. it-kriser og hacking.

Niveau er specialiserede i EU Persondataforordningens krav til kommunikation.  Brug os til at sikre compliance ift. kravene til breach notification og indberetning til Datatilsynet.

Vores bistand kan bestå af:
 • Skræddersyede kriseøvelser, der tester virksomheders og myndigheders handleevner under en it-krise
 • Akut krisehåndtering på stedet
 • Akut rådgivning om strategi og træning af ledelse og talspersoner
 • Udarbejdelse af planer for beredskab, der sikrer at loven (GDPR) efterleves i tilfælde af læk af persondata
 • Akut udrykning og rådgivning, der sikrer, at persondatalovens krav til kommunikation overholdes ifm. persondatabrud
 • Faste samarbejdsaftaler med førende it-eksperter

KRISE -
KOMMUNIKATION

Niveau har solid erfaring med krisehåndtering i offentligt og privat regi

Når en virksomhed eller en organisation ser en fejl vokse og blive en belastning i det offentlige rum, der truer med at skade omdømme og drift, er det ikke for sent – men der er travlt.

NIVEAU har specialiseret sig i medietræning, krisehåndtering og issue management.

Vi er førende i medietræning, specielt tilrettelagt og udført i forhold til den enkeltes behov, ønsker og situation.

Vi tilbyder hurtig assistance i de afgørende faser både som forberedelse før, under og efter en krise.

Vi tilbyder blandt andet:
 • Målrettet teoretisk og praktisk tv- og medietræning
 • Deltagelse i kriseledelse
 • Sikring af information til samarbejdspartnere, kunder og brugere
 • Udformning af pressestrategi og pressemeddelelser
 • Eksekvering af kommunikationen under krisen
 • Debriefing, opsamling og strategi efter krisen
 • Beredskabsøvelser
Øvelser, der tester jeres evne til tackle en kommunikationskrise

Kan I klare presset i en krisesituation? Niveau gennemfører halvdagsøvelser, der tryktester virksomhedens evne til at tackle kommunikation i krisesituationer, f.eks. omkring datalæk og GDPR.

Læs mere her …

Niveau samarbejder med Danmarks førende it-sikkerhedsfirma, Dubex

Et unikt beredskab af it-sikkerheds- og kommunikationseksperter. Læs mere her.

ISSUE MANAGEMENT

Niveau bidrager med professionel kommunikationsrådgivning og håndtering indenfor issue management

Effektiv issue management handler om at kortlægge og følge udviklingen indenfor bestemte høj-risikoområder, der kan true virksomhedens omdømme og betyde økonomiske tab.

Issue management indebærer, at man løbende og inden krisen indtræder, arbejder med at forberede organisationen på mulige kriser, nedsætter handlekraftig krisegruppe, skærper sine budskaber og attitude omkring højrisikoemnerne og fokuserer beredskabet på disse områder.

I nogle tilfælde kan det, inden krisen rammer, betale sig kommunikativt at forbigå højrisikoemner, mens det i andre tilfælde giver mening aktivt at sætte en dagsorden, for at dæmme op for potentielle risici.

Vi hjælper blandt andet med:
 • Kortlægning af kommunikative trusler
 • Kommunikative GAP-analyser. Hvad er beredskabsniveauet ift. det nødvendige?
 • Udvikling af beredskabsplaner i relation til højrisikoområder
 • Strategi for evt. forebyggende kommunikative tiltag
 • Bistand til at udpege talspersoner og nedsætte krise-team
 • Medie- og budskabstræning af talspersoner
 • Halvdags øvelser, der tester beredskabet og evnen til at tackle kommunikationskriser

Vi styrer debatter og konferencer

Se eksempel her

LOBBYISME

Niveau laver lobbyisme for virksomheder og organisationer på christiansborg og lokalpolitisk

NIVEAU har mange års erfaring med at varetage virksomheders og organisationers interesser. Vi bistår med at positionere vores kunder i såvel den offentlige debat som i en politisk dagligdag, hvor lokalpolitikere, folketingsmedlemmer og embedsværk kan have behov for kvalificeret viden og fakta, der sikrer, at de træffer beslutninger på

et oplyst grundlag.

Vi udøver interessevaretagelse/lobbyisme som en kvalificeret og saglig information, der i rigtige mængder og på de rigtige tidspunkter tilgår beslutningstagerne.

Vores bistand kan bestå af:
 • Strategi, budskaber, argumentationslogikker og analyser af kontekst
 • Optimal tidsplan med afsæt i den politiske agenda og kalender
 • Bistand til kontakt med de rigtige beslutningstagere
 • Skriftligt materiale til beslutningstagere
 • PR-indsats, der sikrer synlighed i offentligheden
 • Korte videospots til spredning af budskab på de sociale medier og via digitale kanaler

OM OS

NIVEAU har mange års erfaring i branchen. Vi arbejder med erfaring, soliditet, resultater, ordentlighed og langvarige tillidsrelationer til vores kunder.

Vi er både hurtige og grundige og siger kun ja til opgaver, som vi mener, at vi kan løfte til kundens fulde tilfredshed.

Flemming Platz

Direktør & Kommunikationsrådgiver

Tlf. 20424505
Mail: fp@niveau.dk

Læs mere »

PARTNERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

NIVEAU trækker på et stort netværk af fagprofessionelle. Vi har brugt år på at finde frem til de bedste partnere og underleverandører.

Faste samarbejdspartnere:

Svada Film

Video og filmproduktion

Læs mere »

Njord Law Firm

Internationalt advokatfirma

Læs mere »

Dubex

It-sikkerhed og systemovervågning

Læs mere »

Kontur Design 

Tidløst grafisk design

Læs mere »

Tanke til streg 

Visuelle referater og tegnefilm

Læs mere »

Monty Media 

Journalistik og pressearbejde

Læs mere »

Büro Jantzen 

Portræt- og reklamefotografi

Læs mere »

Deloitte

Revisions- og konsulenthus

Læs mere »

DEBAT OG MØDER

Vi tilrettelægger og modererer debatter, der både oplyser og underholder
Vi arrangerer og afvikler konferencer, der har tempo og giver mening

Skal generalforsamlingen, årsmødet, konferencen eller debatten have bid og flow, være gennemtænkt i sin opbygning, og professionelt afviklet med både vid og humor – så kan NIVEAU levere det hele.

VI har stor øvelse i at organisere og afvikle store konferencer, og har ledet talrige debatter på f.eks. Folkemødet på Bornholm.

 • Tilrettelæggelse af forløbet
 • Forberedelse af deltagere og oplægsholdere
 • Identifikation og booking af konferencesteder, forplejning m.v.

REFERENCER

Vi har mange års erfaring med kommunikationsopgaver for en lang række kunder i såvel det offentlige som det private.

 Udpluk fra kundeporteføljen:

 

Askov Fonden

Arbejdstilsynet

AS3

Boligselskabet Sjælland

BrugerForeningen

Copenhagen Business School

Dansk Energi

Dansk Elbil Alliance

Dansk Psykologforening

Deloitte

DUBEX

Energinet.dk

Enhedslisten

Forsvaret

Grundfos

Hillerød Kommune

HK, kommunal København

KL

Københavns Kommune

Køge Kommune

Lejre Kommune

Lederne

LEO Pharma

LEO Innovation

Lindskov Communication

Liva Rehab

Læger uden grænser

MAN Diesel & Turbo

Mylan A/S

Metropol

MSD Danmark

Nationalt Genom Center

Natur-Energi

PFA

Post Danmark

Psykiatrifonden

Socialpædagogernes Landsforening

Sundhedsstyrelsen

Socialstyrelsen

Socialdemokratiet

TDC

Tryg A/S

University College Sjælland

Venstre