Brugerforeningen får økonomisk støtte via Satspuljen

Det er med stor glæde, at Niveau har kunnet bidrage til, at Brugerforeningen nu modtager 4,8 mio. fra SATS-puljen.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 10. november 2017 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på børne- og socialområdet. I den forbindelse har Brugerforeningen modtaget 4,8 kr. mio. til drift af foreningen.

Brugerforeningen arbejder for at skabe netværk for stofbrugere og hjælpe dem med at etablere en velfungerende dagligdag. Foreningen påtager sig også en række samfundsnyttige opgaver f.eks. at rense gader for kanyler og andet værktøj.

Niveau laver interessevaretagelse for både private og offentlige aktører.

Yderligere oplysninger

Læs aftaleteksten her

Her kan du læse mere om, hvad satspuljen er.

Se alle nyheder » « Tilbage til forsiden