Politianmeldelserne er på vej

Datatilsynet er klar med de første politianmeldelser af firmaer og offentlige myndigheder, der har brudt GDPR – EU’s persondataforordning. Det kom frem da Katrine Valbjørn Trebbien, specialkonsulent i Datatilsynet, talte på Computerworlds GDPR konference tirsdag d.28/8 2018.

“De første politianmeldelser bliver sendt afsted her i efteråret”, siger Katrine Valbjørn Trebbien.

Den nye skærpede persondataforordning trådte i kraft den 25 maj i år, og Datatilsynet har siden oplevet en eksplosion af anmeldelser om overtrædelser, datalæk og hacking. Og derfor kan vi også forvente en stigning af sager, der ender med politianmeldelser og bøder.

“Der er en kæmpe interesse for det her i befolkningen, og anmeldelserne er steget markant”, siger hun.

Venter på de første retssager.

Og vi kan også forvente markant højere bøder, forudser hun. Hvor det tidligere var praksis med 5.000,- Kr i bøde for en førstegangsforseelse, så har de nye GDPR regler et helt andet bødeniveau. Her kan private firmaer få bøder op til 20 mio. Euro eller 4% af den globale omsætning. Men hvor Datatilsynet vil lægge snittet af bødeforlæg, afhænger af udfaldet af de første sager, og derfor venter alle med spænding på, hvad domstolene når frem til.

Flere tilsynsbesøg

Datatilsynet har to former for tilsyn. De planlagte tilsyn der er varslet og forberedt ud fra temaer og brancher. Og så Ad hoc tilsyn der foretages efter anmeldelser fra private eller ansatte – eller omtale i medierne. Og Datatilsynet forventer at gennemføre mange flere end i 2017, fortæller Katrine Valbjørn Trebbien. Men det lille enkeltmandsfirma skal dog næppe frygte et besøg, for Datatilsynet vil som udgangspunkt have et særligt øje på de større virksomheder, som behandler mange persondata, siger hun.

Den sorte bog

De mange henvendelser fra enkeltpersoner gør at Datatilsynet samler til bunke i konkrete sager. Det vil sige at firmaer og myndigheder bliver skrevet op i “Den sorte bog”, fortæller Katrine Valbjørn Trebbien. Her er man under særlig oberservation, indtil Datatilsynet vurderer om der skal politianmeldes, gives advarsler eller påmindelser om at følge reglerne for beskyttelse af persondata.

Se alle nyheder » « Tilbage til forsiden